Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/larkens/public_html/beheer/library.php on line 36
11-1-2007

Project Larkensbos


In het kader van een natuurlijke huisvesting voor de paarden kwamen we op het idee van het Larkensbos. Eigenlijk getriggerd door Kristianne van der Put. Zij deed een afstudeeropdracht bij Landschapsbeheer genaamd (P)aardig Landschap. Voor haar scriptie hield ze interviews bij paardeneigenaren.error: show_picture
Een tijdje daarvoor had ik al eens een gesprek gehad met iemand van landschapsbeheer Groningen maar toen vond ik de vergoedingen die je eventueel kunt krijgen voor het aanleggen van zgn. landschapselementen niet opwegen tegen de ongemakken die ik er van zag.
Kristianne kon ons toch meer overtuigen van de mogelijkheden die we met ons land hebben. We kregen allerlei informatie en boekjes over karakteristieke landschapselementen van o.a. het Westerkwartier.
Al pratende hierover kwamen we op het idee om een brede bomenrij/houtwal aan te leggen met aan het einde hiervan een waterpoel.
Het idee is dat de paarden dan door het 'bos' naar de waterpoel kunnen lopen om te drinken en in de zomer eventueel om af te koelen.
De bomen kunnen dan in de zomer een natuurlijke bescherming bieden tegen de zon en de paarden kunnen wat knabbelen aan de takken. Niet teveel natuurlijk want de bomen moeten wel de kans krijgen om te groeien.

error: show_pictureOp de twee luchtfoto's van Googlemaps is eengegeven waar het bos en poel moeten komen. De dunne rode lijn er de erfscheiding van het totale Landgoed Larkens.
Het bos en de waterpoel bevinden zich aan de noordkant (bovenaan de foto).

Het is de bedoeling dat de paarden zo vanuit de paddock zelf over de dam, door het bos, naar de poel kunnen lopen.
Hun 'leefgebied' bestaat dan uit een paddock met zandbodem (om te rollen), bomen (om te knabbelen en te schuilen tegen zon en regen) en een waterpoel om te drinken en af te koelen. En natuurlijk de schuilstal om te eten en, uiteraard, te schuilen.

Binnenkort hebben we een gesprek met iemand van landschapsbeheer, dus we zijn benieuwd!

25-1-2007
Vandaag eindelijk contact gehad met Landschapsbeheer Groningen. Na 3 emailtje gestuurd te hebben ben ik vandaag teruggebeld. Was een leuk gesprek. In verband met mogelijke subsidies zal het waarschijnlijk niet lukken om de paarden daadwerkelijk tussen de bomen te laten lopen. Maar praktisch is dat toch al niet echt wenselijk. Zeker niet de eerste jaren omdat begroeiing eerst de kans moet krijgen om te groeien.
De oplossing wordt dan om twee stroken van ongeveer 7 meter breed te maken. De totale strook bestaat dan uit (van links naar rechts): 7 meter bomen, 1 meter tussen bomen en afrastering, 3 meter looppad, 1 meter tussen afrastering en bomen, 7 meter bomen. Totaal dus 20 meter.

Voor de waterpoel geldt ook dat deze afgeschermd moet worden voor vee om hier subsidie voor te krijgen. Ik kan me hier ook wel iets bij voorstellen. Je krijgt anders nooit een mooie begroeiing rond de waterkant en daardoor ook geen watervogels of andere dieren. Maar waarschijnlijk is het wel toegestaan om ongeveer 1/3 van de waterkant niet af te schermen zodat de paarden wel bij de poel kunnen komen om te drinken.

Als het goed is dan gaat er binnenkort iemand van Landschapsbeheer Groningen contact met me opnemen om de subsidie-mogelijkheden verder te bespreken.
Andere mogelijkheden zijn misschien nog:
- subsidie voor onderhoud van de knotwilgen
- subsidie voor hooiland (er moeten dan per x m2 x aantal verschillende inheemse plantjes groeien)

Ben benieuwd.

13-2-2007
Vandaag is dhr van de Wetering van Landschapsbeheer Groningen op bezoek geweest. Begin vorig jaar was hij ook al eens geweest maar toen was ik nog niet zo goed voorbereid op de hoeveelheid aan informatie die ik kreeg en had ik alleen onthouden dat er wel wat subsidiemogelijkheden waren maar dat dit erg gering is, en voornamelijk bedoeld om eens in de zoveel tijd het onderhoud te laten uitvoeren door Landschapsbeheer (of een onderaannemer).

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we wel duidelijke wensen tav landschapselementen (destijds ging het meer om er rijk van te worden zeg maar...).
Voor wat betreft de subsidie-mogelijkheden moet er onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingssubsidies en onderhoudssubsidies. Een inrichtingssubsidie is gericht op het aanleggen van nieuwe landschapselementen. Over het algemeen kan gesteld worden dat deze subsidies lastig zijn aan te vragen (complex) en de aanvraag ook best lang kan duren. Bovendien is deze subsidie ook vaak gekoppeld aan werkgelegenheidsprojecten d.w.z. dat je dus geen geld krijgt maar arbeid. Een inrichtingssubsidie is ook automatisch gekoppeld aan een onderhoudssubsidie (contract) van 5 jaar.
Deze onderhoudssubsidie-regelingen hebben een looptijd van 6 jaar en worden jaarlijks bepaald. In het najaar gaan de regelingen weer 'open' en in het voorjaar gaat de regeling weer 'dicht'. Dit houdt dus in dat wij tot het najaar moeten worden voordat we daadwerkelijk een subsidie-aanvraag kunnen doen.

Voor onze waterpoel is het daarom verstandiger om dit zelf te laten aanleggen. De kosten zullen waarschijnlijk wel meevallen. Bovendien zien we steeds meer mogelijkheden wat we met de grond (zand) kunnen doen. We moeten dit gewoon even goed plannen zodat we in 1 dag diverse graafklusjes kunnen laten uitvoeren op ons landgoed.
Daarna kunnen we wel een onderhoudssubsidie aanvragen voor de poel. Niet dat je daar echt rijk van wordt trouwens. Is iets van 50 euro per jaar.

Voor het 'bos' gaan we ook geen gebruik maken van de landelijke inrichtigingssubsidie (min. van LNV) maar kunnen we gebruik maken van een provinciale subsidie mogelijkheid. Vanuit de provincie is er een subsidie toegekend aan Landschapsbeheer Groningen voor het herstellen of vernieuwen van 34 km houtsingels. Onze houtsingels passen binnen deze regeling. Deze aanvraag wordt nu opgestart en in het najaar zal ook daadwerkelijk begonnen worden met het aanplanten van de bomen. Het is een 100% regeling d.w.z. dat alle kosten vergoed worden conform de standaarden die hiervoor gelden. Het kan dus zo zijn dat wij iets hogere eisen stellen aan de afrastering en dat we hiervoor dus iets moeten bijbetalen. We kunnen zelf uit een lijst met boomsoorten kiezen. Het zijn overigens wel kleine bomen die geplant worden (een pink dik en een halve meter tot een meter hoog) dus het zal echt nog wel een paar jaar duren voordat er echt een bos staan.

De volgende stappen zijn:
- Bij de gemeente navragen of we nog extra vergunningen nodig hebben
- Een klic melding doen i.v.m. de graafwerkzaamheden en eventuele kabels in de grond
- Navragen af er iets bekend is van bodemvervuiling of eventueel een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Een andere subsidie mogelijkheid is het grasland. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden die te maken hebben met het grasland. Je kunt iets met de weideranden doen (mag je dan niet bemesten en de bagger uit de sloot niet op laten liggen), maar ook een bont hooiland of kruidig weiland etc. etc.. Allemaal met andere eisen maar wel met een aantrekkelijke subsidie. Een bont hooiland bijvoorbeeld levert ruim 1000 euro subsidie per hectare per jaar op. Niet onaardig. Er mag dan geen kunstmest op gestrooid worden maar wel gewoon vaste mest. En het mag 2 keer per jaar gemaaid worden. Dat gebeurt nu ook. Verder worden er dus ook eisen gesteld aan het aantal inheemse planten/kruiden die zich per 25 m2 bevinden. Voor de paarden vinden we dit alleen maar goed zolang er maar geen Jacobskruiskruid gaat groeien. Ook deze subsidie kunnen we pas in het najaar aanvragen dus we hebben nog even de tijd om hier over na te denken.

26-9-2007
De waterpoel is klaar!error: show_picture

Zaterdagochtend is het gat voor de waterpoel gegraven. Het grond wat eruit is gekomen hebben we gebruikt om het pad naar de waterpoel iets te verhogen. Veel is dit trouwens niet. Het is nog even afwachten hoe dit pad zich straks zal houden als de paarden erop gaan lopen. Wellicht wordt het een blubberzooi maar dat zien we dan wel weer.

Er liep ook een oude (stenen) drainage buis op de plek van de waterpoel. Hier kwam ook water uit zodat de poel gelijk een beetje werd gevuld. Nu maar afwachten hoeveel water erin zal komen.

In november worden de bomen gepland. Voor die tijd moet ik het grasland waar de bomen komen eigenlijk nog wat losmaken.

1-12-2007
Halverwege november hebben we weer contact gehad met Landschapsbeheer om de werkzaamheden nog even door te spreken. Tijdens dit gesprek vroeg de medewerker van Landschapsbeheer waarom we niet overal rond ons land de singels lieten herstellen. Er is nog wat ruimte in het subsidie-project van de provincie om 34 km houtsingel te herstellen.error: show_picture

In 2005 hebben we net een deel van de bomen langs de sloot omgezaagd omdat we bij de sloot moesten om 'm schoon te maken en uit te baggeren. Ik vind het ook wel prettig om vanuit ons huis beter zicht te hebben op het land. Maar aan de oost en zuid zijde van het land zouden we best de singel kunnen laten herstellen. De paarden kunnen dan straks mooi schuilen tegen de zon. Maar van de andere kant waren we wel bang dat het land natter blijft door de schaduw en dat het ten koste gaat van de hooi-opbrengst. Maar die opbrengst schijnt mee te vallen. Volgens de medewerker van landschapsbeheer wordt het tekort op het ene deel automatisch verderop in het land gecompenseerd.
Maar het grootste voordeel is wel dat door die subsidie het raster wordt geplaatst en elke jaar de bomen (en de bramenstruiken!!) worden gesnoeid zonder dat het ons geen cent kost!

Afgelopen week zijn de werkzaamheden allemaal uitgevoerd. Het raster is geplaatst en de bomen zijn gepland. De bestaande singel is ook flink uitgedund wat ons weer een hoop brandhout heeft opgeleverd.
Nu zelf nog het lint op de rasterpalen bevestigen en dan kunnen de paarden voor het eerst naar de waterpoel lopen.

Het land is vanaf nu tot 1 augustus verboden afgesloten voor de paarden. Ze zullen het tot het voorjaar moeten doen met de paddock en het pad naar de waterpoel.

31-12-2007
Op de laatste dag van het jaar en bijna een jaar na het eerste idee is het Larkensbos met waterpoel klaar. Nou ja, de bomen moeten natuurlijk nog groeien maar verder zijn de werkzaamheden klaar.
Maar ook op tijd voordat er vanuit de overheid strakkere regels ingesteld zullen worden voor de huisvesting van paarden. Zie o.a. een artikel in het blad "Levende Have".

error: show_picture
Vandaag is het lint tussen de rasterpalen gespannen en kunnen de paarden voor het eerst de boel verkennen.
Het pad naar de poel vonden ze al fantastisch. Ze hebben regelmatig het pad en en neer gerend.
De waterpoel zelf was nog een beetje eng. Zo naar beneden lopend en dan dat donkere water...
De grond is ook nog wat zacht en de paarden zakken daardoor wat weg in de modder. Waarschijnlijk is het ook beter om maar wat grastegel te leggen op het schuine deel zodat het geen grote modderbende wordt.

Er moeten nog twee kunststof palen in de poel geplaatst worden. Het water stond nu nog wat te hoog, net iets te hoog voor mijn laarzen wat me uiteindelijk ook een natte voet heeft opgeleverd. T.z.t maar eens lieslaarzen aantrekken of gewoon wachten tot de waterstand weer wat lager is.

Nu is het wachten tot de bomen en struiken gaan groeien en de rand rondom de poel verder gaat begroeien met allerlei planten. We zijn er van overtuigd dat het deze zomer al een prachtig plekje zal zijn om lekker te zitten en te genieten van de beesten.
error: show_picture


aug./sept./okt. 2008:
De vegetatie rondom de poel is al behoorlijk veranderd. Verscheidene kruiden en plantensoorten groeien er, waar ook bepaalde insecten en andere diersoorten op af komen. Er komen ook al reeŽn drinken! Onlangs zagen we sporen daarvan bij de poel. Jammergenoeg zie je ze nog niet overdag drinken.

9-5-2010
Het voorjaar is weer begonnen en nu, ruim 3 jaar na de eerste plannen van het Larkensbos, groeien de bomen flink.error: show_picture
Aan de noordzijde van het pad groeien de bomen op een of andere manier veel beter dan aan de zuid-zijde. Dit heeft waarschijnlijk ook met het type bomen te maken. Aan de noordzijde zijn voornamelijk zwarte elsen gepoot en die doen het hier prima. Bij de waterpoel zijn deze bomen ook spontaan in grote getale gaan groeien. Helaas komt dit niet zo goed uit omdat we juist zon op de waterpoel willen hebben en zo min mogelijk bladeren. Dus die boompjes worden gerooid of ge-herpland.

Op de foto is ook de, inmiddels verharde, paddock te zien met op de voorgrond een speelheuvel, gemaakt van de grond dat afgegraven was voor de bestrating van de paddock. De paarden maken veel gebruik van de heuvel. Dit deel zetten we overigens alleen open voor de paarden als het weer goed is en de grond niet te blubberig. Anders wordt het een troep met de mest die je dan niet kunt opruimen.